คาสว่า จำหน่าย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

l l l l l l l l
 
 
 
 
 
   ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับชักโครกอัจฉริยะรุ่น OK-1833
     Posted : 28/Jan/12

      รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับชักโครกอัจฉริยะรุ่น OK-1833

                                   ร้านสุพรรณ

          คุณมนัส       สมณะ          โทร. 088-905-18xx 

   * กรุณาติดต่อกลับมายังบริษัทคาสวาภายใน 7 วัน มิฉนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

ลูกค้าที่ได้รับรางวัล Gift Voucher จำนวน 50 ท่าน ท่านละ 1,000 บาท
1. คมสันต์                  อิ่มนาง                         โทร : 02-998-81xx
2. ภานุวัฒน์                แสนจันทา                   โทร : 086-793-51xx
3. ประมง                    สงสี                             โทร : 086-020-16xx
4. ต๋อย                       บุญวิไลวงศ์                  โทร : 085-162-80xx
5. อุดม                        ดำกลิ่น                        โทร : 084-732-39xx
6. ศุภมาศ                    โต๊ะงาม                       โทร : xxx-xxx-xxxx
7. สุพรรณ                  มหาวงษ์                      โทร : 087-864-89xx
8. ชนาภรณ์                หมื่นแก้อาบ                 โทร  :xxx-xxx-xxxx
9. นพภา                     แก่นทองแดง                โทร : 087-059-47xx
10. คมชาญ                 พรทูวงศ์                      โทร : 084-377-60xx
11. นวรัตน์                 ธิติธีระรัตน์                    โทร :  089-922-91xx
12. สมบูรณ์                ตุ้ยลี้                             โทร : 089-967-21xx
13. ด.ญ.ศรุดา             อุดมโกศลกิจ               โทร : 089-922-91xx
14. ชูพงศ์                    เสนาศรี                       โทร : 087-689-90xx
15. อำนาจ                  รังสีชนะไพศาล             โทร : 081-556-80xx
16. ธนัญชัย                หมายชน                      โทร : 086-588-48xx
17. จักรกฤษณ์           กฤษ์วุฒิพงษ์                 โทร : 089-777-25xx
18. กู้ศักดิ์                   อินทรนี                         โทร : 084-517-09xx
19. ปรีชา                    ทองมา                         โทร : 081-933-18xx
20. สราวุธ                  บุญชู                            โทร : 081-727-77xx
21. สรรค์                    เจิดชู                            โทร : 081-701-32xx
22. วัชริยาพร              โสภามา                       โทร : 080-271-62xx
23. สุราษฏร์               มณีโชติ                          โทร :  089-079-13xx
24. ศุภกิจ                    ตั้งจิตพรรณ                 โทร : 081-613-35xx
25. เจษฏา                   นภาวรรณ                    โทร : 081-559-02xx
26. ธรรมนูญ              ตันสกุล                          โทร : 086-090-31xx
27.  วิญญู                    พลยุทธ์                        โทร : 080-589-52xx
28. สายันต์                 รักเมือง                         โทร : 085-222-87xx
29. สรัญญา                บุตรสามาลี                   โทร : 084-493-66xx
 
price 0 bath  
price 0 bath  
price 0 bath  
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player